Programma's

7 Sociaal domein

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het sociale domein. Hieronder vatten wij de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk zijn onderdeel van dit programma.

Lasten € -22.574.761
Baten € 819.313
Saldo € 21.755.448
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 16:09:18 met de export van 10/14/2021 15:58:24