Programma's

3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de aanleg en het beheer van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting en het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid).

Lasten € -5.460.658
Baten € 522.673
Saldo € 4.937.985
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 16:09:18 met de export van 10/14/2021 15:58:24