Programma's

6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Lasten € -6.348.286
Baten € 4.288.968
Saldo € 2.059.318
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 16:09:18 met de export van 10/14/2021 15:58:24