Programma's

4 Economische zaken

Omschrijving van het programma

De ambitie van het economische beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt, in aansluiting op hetgeen de regio doet en biedt. Programma 4 omvat alle activiteiten die bijdragen aan bovenstaand doel en heeft betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

Lasten € -221.288
Baten € 48.507
Saldo € 172.781
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 16:09:18 met de export van 10/14/2021 15:58:24